28 Temmuz 2016 Perşembe

Demokrasi hepimizin

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde "Yasama, Yürütme ve Yargı" kurumları net bir çizgi ile birbirinden ayrılarak,  toplumun bütünlüğü için bir koordinasyon sağlanılmaya çalışılır. Bu toplumların gelişip, geleceğe serpilmesinde olmazsa olmaz koşuldur. Öyle ki, bağımsız kurumların birbirini denetlemesi, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırmamızı sağlar. 

Hatta denetim mekanizmasında bağımsızlaşan kurumlar, bireyi topluma karşı yasalar önünde eşit kılıp, iyinin haklılığını pekiştirmeye çalışır. Ancak bu süreç uzun bir çerçeveyi kapsadığından, toplum gibi pek çok şey de değişebiliyor ne yazık ki. Örneğin, bugün iyi olarak kabul edilen herhangi bir değer yargısının, ilerleyen zamanlar da kötü kabulü pek mümkün..

Devreye giren sayısız çevresel faktörlerle birlikte zamanının ruhuna uyumlu esen rüzgar, demokrasi kurumlarını da fazlasıyla etkiler. Değiştirmeye çalıştığı pek çok yöntem, kural ve işleyiş bulunur. Toplumlar her an, sınava tabi tutulmuş gibi sınanır. Çünkü ne zaman geçmiş zamandır, ne de gelecek,.. bugün için de bulunduğumuz şartlar bize birlikte yaşamanın gerekliliğini fazlasıyla hatırlatmaktadır.. 

Değil mi ki zaten, bugün nasıl yaşıyorsak, geleceğimizde o dur. Demokrasi de böyle.. Kurumlar ne kadar bağımsız ve işleyen, o kadar uyumlu ve devingen.. Bu biraz da yaşamsal bir döngüde insanla birlikte gelişen bir kültür. Yani yaşam kültürü.. 

Unutmayalım ki, demokrasi sayesinde fikirler gelişmiş, insanlar bir arada yaşayabilmiş ve geleceğe umutla bakabilmiştir. 

Teknoloji,  bilim, sanat, edebiyat.. Demokrasinin farklı düşüncelerinden doğmuş güzel nice kavramlardan yalnızca bir kaçı..

Demokrasi hepimizin! 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder